پانچو

2 Products

فیلتر
 • 1,380,000 تومان

  سایز: Free
  جنس: یاخما
  قد جلوی کار: ۷۲ سانتیمتر
  قد پشت کار: ۷۷ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۵۷ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۳۰ سانتیمتر

 • ناموجود
  1,380,000 تومان

  سایز: Free
  جنس: یاخما
  قد جلوی کار: ۷۲ سانتیمتر
  قد پشت کار: ۷۷ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۵۷ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۳۰ سانتیمتر