مانتو

3 Products

فیلتر
 • 1,380,000 تومان

  سایز: Free
  جنس: یاخما
  قد جلوی کار: ۷۲ سانتیمتر
  قد پشت کار: ۷۷ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۵۷ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۳۰ سانتیمتر

 • ناموجود
  1,380,000 تومان

  سایز: Free
  جنس: یاخما
  قد جلوی کار: ۷۲ سانتیمتر
  قد پشت کار: ۷۷ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۵۷ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۳۰ سانتیمتر

 • ناموجود
  1,400,000 تومان

  طراحی پارچه اختصاصی کوکوز

  سایز: ۳۶ تا ۴۲
  جنس: کجراه
  قد جلوی کار: ۷۵ سانتیمتر
  قد پشت کار: ۷۸ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۵۷ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۴۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۲۰ سانتیمتر