کت

9 Products

فیلتر

  Product Categories

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,375,000 تومان است.

  طراحی پارچه اختصاصی کوکوز

  سایز: ۳۶ تا ۴۶
  جنس: شانتون
  قد کار: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۶۵ سانتیمتر
  قد چاک: ۵۴ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 3,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,880,000 تومان است.

  طراحی پارچه اختصاصی کوکوز

  سایز: ۳۶ تا ۴۶
  جنس: شانتون
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۶۵ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 3,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,880,000 تومان است.

  سایز: ۳۶ تا ۴۰
  جنس: کرپ مازراتی
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۰ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۴۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۷۲ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 3,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,880,000 تومان است.

  سایز: ۳۶ تا ۴۰
  جنس: لینن کنف دولا
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۰۰ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۳۷ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۷۲ سانتیمتر

  حتما خشکشویی شود

 • -30% تخفیف
  قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,995,000 تومان است.

  سایز: ۳۶ تا ۴۴
  جنس: جین
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۴۵ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۷۲ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 3,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,880,000 تومان است.

  سایز: ۳۶ تا ۴۰
  جنس: لینن
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۰ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۴۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۷۲ سانتیمتر

  حتما خشکشویی شود

 • -30% تخفیف
  قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,995,000 تومان است.

  سایز: ۳۶ تا ۴۴
  جنس: لینن
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۴۵ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۷۲ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 3,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,880,000 تومان است.

  طراحی پارچه اختصاصی کوکوز

  سایز: ۳۶ تا ۴۶
  جنس: شانتون
  قد کار: ۷۰ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۶۵ سانتیمتر

 • -25% تخفیف
  قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,375,000 تومان است.

  طراحی پارچه اختصاصی کوکوز

  سایز: ۳۶ تا ۴۶
  جنس: شانتون
  قد کار: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور سینه: ۱۱۵ سانتیمتر
  گشادی دور بازو: ۵۰ سانتیمتر
  قد آستین از گردن: ۶۵ سانتیمتر
  قد چاک: ۵۴ سانتیمتر